FCHPT
   
 
 
  01.09.2015 01:43:45
Informácie pre: uchádzačov študentov zamestnancov absolventov verejnosť

Informácie o: ústave oddeleni informatizácie a riadenia procesov oddeleni matematiky vede a výskume projektoch publikáciach spolupráci

Odkazy: AIS Black box Stránka fakulty Stránka univerzity IFAC SSKI control.IEEE.cz

Uchádzači o bakalárske štúdium

pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE

na akademický rok 2015/2016

Novinka: Flash prezentácia študijného programu

Aktuality