FCHPT PROCESS CONTROL 2015
   
 
 
  23.12.2014 04:38:10
Informácie pre: uchádzačov študentov zamestnancov absolventov verejnosť

Informácie o: ústave oddeleni informatizácie a riadenia procesov oddeleni matematiky vede a výskume projektoch publikáciach spolupráci

Odkazy: AIS Black box Stránka fakulty Stránka univerzity IFAC SSKI control.IEEE.cz

Uchádzači o bakalárske štúdium

pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE

na akademický rok 2013/2014

Novinka: Flash prezentácia študijného programu

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia a radosti z prítomnosti Vašich najbližších želá kolektív Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky.

Aktuality