• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • darkblurbg
  Process Control 2017
  21. medzinárodná konferencia riadenia procesov
 • darkblurbg
  TEMPO Summer School
  on Hardware Implementation of Embedded Optimisation
  July 17 - 21, 2017, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
Facebook / Youtube