• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE
 • darkblurbg
  Process Control 2017
  21. medzinárodná konferencia riadenia procesov
 • darkblurbg
  TEMPO Summer School
  on Hardware Implementation of Embedded Optimisation
  July 17 - 21, 2017, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
 • 24.7.2017 Podujatie

  Promócie bakalárov AIM

  V piatok 21. júla sa konali v Aule Aurela Stodolu slávnostné promócie absolventov bakalárskeho študijného program „Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve“. Na promóciach sa zúčastinili: Bc. Matúš Furka, Bc. Michaela Horváthová, Bc. Roberta Ilašenková, Bc. Karol Kiš, Bc. Imrich Koncz, Bc. Jakub Nosko, Bc. Tomáš Tkáč, Bc. Henrieta Vlčková a Bc. Michal Vojtas. 

  Všetkým absolventom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu aj v osobnom živote.

  FB-IAM:Fotka

 • 10.7.2017 Novinka

  Blahoželáme novým bakalárom

  Blahoželáme novým bakalárom, absolventom bakalárskeho študijného programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve.

  FB-IAM:Fotka

 • 23.6.2017 Novinka

  Absolventi IAM získali ceny za najlepšie diplomové práce

  Absolventi inžinierskeho študijného program “Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve” Ing. Peter Bakaráč a Ing. Simon Koniar získali pochvalné uznanie dekana FCHPT, STU v Bratislave za najlepšie diplomové práce.

  FB-IAM:Fotky

 • 25.6.2017 Podujatie

  Promócie absolventov IAM

  V piatok 23. júna sa konali v Aule Aurela Stodolu slávnostné promócie absolventov inžinierskeho študijného program “Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve”: Ing. Peter Bakaráč, Ing. Kinga Batárová, Ing. Jakub Jakabšic, Ing. Simon Koniar, Ing. Natália Mikušová a Ing. Martin Mišenko. 

  Ing. Simon Koniar získal cenu dekana FCHPT a cenu rektora STU v Bratislave za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia. 

  Ing. Peter Bakaráč a Ing. Simon Koniar získali pochvalné uznanie dekana FCHPT, STU v Bratislave za najlepšie diplomové práce. 

  Všetkým absolventom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj osobnom živote.

  FB-IAM:Fotky

 • 6.6.2016 Novinka

  Absolventi Ing. štúdia

  Blahoželáme novým absolventom inžinierskeho štúdia (Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2017): Koniar Simon, Bakaráč Peter, Batárová Kinga, Jakabšic Jakub, Mikušová Natália, Mišenko Martin.

  Želáme Vám veľa úspechov v ďalšom živote.

  FACEBOOK/FCHPT.UIAM

 • 26.5.2017 Novinka

  Obhajoba dizertačnej práce

  V piatok 26. mája 2017 obhájil Ing. Slavomír Blažek na ÚIAM svoju dizertačnú prácu na tému „Optimálne plánovanie trasy pre heterogénne multi-vozidlové systémy“, ktorú vypracoval pod vedením školiteľa profesora Ing. Miroslava Fikara, DrSc. a školiteľa špecialistu docenta Ing. Michala Kvasnicu, PhD. Srdečne blahoželáme. 

 • 11.5.2017 Novinka

  STU má ako prvá univerzita na Slovensku plnú licenciu TAH na MATLAB

  STU má ako prvá univerzita na Slovensku plnú licenciu Total Academic Headcount (TAH) na MATLAB. Všetci študenti a zamestnanci STU majú teraz možnosť využívať MATLAB na osobných aj pracovných počítačoch či mobiloch. Podmienkou je pri registrácií použiť univerzitný e-mail stuba.sk. Postup inštalácie nájdete na stránke: http://www.stuba.sk/matlab/

 • 23.1.2017 Novinka

  Absolvovali sme školenie WinCC oa v Eisenstadte

  News

  V dňoch 16.1. - 20.1.2017 sa zástupcovia Ústavu IAM zúčastnili školenia Basic training WinCC OA spoločnosti Siemens v rakúskom Eisenstadte.

 • 28.3.2017 Podujatie
 • 30.9.2016 Novinka

  Exkurzia Hubert J.E., s.r.o.

  News

  V utorok (15.11.2016) a v stredu (16.11.2016) sa uskutoční exkurzia do prvej mimofrancźskej fabriky na výrobu šumivého vína - Hubert J.E., s.r.o. v Seredi. Bližšie informácie: Ing. Richard Valo, PhDIng. Filip Janeček.

  Info pre skupinu v utorok:

  Stretávame sa o 12:30 na Hlavnej stanici.

Facebook / Youtube