Absolventi inžinierskeho študijného program “Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve” Ing. Peter Bakaráč a Ing. Simon Koniar získali pochvalné uznanie dekana FCHPT, STU v Bratislave za najlepšie diplomové práce. Obidvom srdečne blahoželáme!

FB-IAM:Fotky

Ing. Peter Bakaráč získal cenu od spoločnosti emst, s.r.o. za svoju diplomovú prácu „Konštrukcia a riadenie inverzného kyvadla“. Školiteľom tejto záverečnej práce bol Ing. Martin Kalúz, PhD. 

Ing. Simon Koniar získal cenu od Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu za svoju diplomovú prácu „Podporné riadiace systémy na báze prediktívneho riadenia“. Školiteľom tejto záverečnej práce bol doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. 


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 16.10.2017 16:56
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS