Vo štvrtok 17. augusta 2017 Ing. Ján Drgoňa a Ing. Martin Klaučo úspešne obhájili svoje dizertačné práce na ÚIAM. Srdečne blahoželáme.

FB-IAM:Fotka

Ing. Ján Drgoňa obhájil dizertačnú prácu na tému „Model Predictive Control with Applications in Building Thermal Comfort Control“. Školiteľom tejto dizertačnej práce bol docent Ing. Michala Kvasnicu, PhD.. V rámci svojho doktorandského štúdia absolvoval Ing. Ján Drgoňa aj 9-mesačný študijný pobyt na KU Leuven v Belgicku.

Ing. Martin Klaučo obhájil dizertačnú prácu na tému „MPC-based Reference Governors: Theory and Applications“. Školiteľom tejto dizertačnej práce bol docent Ing. Michal Kvasnica, PhD.. V rámci svojho doktorandského štúdia absolvoval Ing. Martin Klaučo aj 6-mesačný študijný pobyt na University of California, Berkeley, California, USA.


Zodpovednosť za obsah: Ing. Juraj Oravec, PhD.
Posledná aktualizácia: 17.08.2017 14:31
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS