FCHPT PROCESS CONTROL 2015
   
 
 
  01.08.2015 18:08:58
Informácie pre: uchádzačov študentov zamestnancov absolventov verejnosť

Informácie o: ústave oddeleni informatizácie a riadenia procesov oddeleni matematiky vede a výskume projektoch publikáciach spolupráci

Odkazy: AIS Black box Stránka fakulty Stránka univerzity IFAC SSKI control.IEEE.cz

Novinka: Katedrovica KIRP - zima '05

Pozývame všetkých, ktorý majú záujem sa zabaviť a veľký apetít.
Kedy? - Piatok 14. 10. 2005 o 11.00 hod.
Kde? KIRP 6. poschodie.
Viac info na linke k tomuto oznamu.