Prehľad predmetov bakalárskeho štúdia pre program
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.)

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia pre program
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve (Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.)


Prehľad predmetov bakalárskeho štúdia zabezpečovaného
ústavom informatizácie, automatizácie a matematiky
oddelením informatizácie a riadenia procesov
oddelením matematiky

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia zabezpečovaného
ústavom informatizácie, automatizácie a matematiky
oddelením informatizácie a riadenia procesov
oddelením matematiky

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS