2017/2018 (Zimný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 - 08:00 Objektovo orientované programovanie Pr NB 222 422 4 M. Gall
07:00 - 09:00 Projektové softvérové systémy Lc NB 641 522 5 M. Kvasnica, M. Klaučo
08:00 - 11:00 Objektovo orientované programovanie Lc NB 222 422 4 M. Gall
09:00 - 11:00 Základy fuzzy systémov Pr NB 252 522 5 Z. Takáč
09:00 - 11:00 Matematika I Cv NB 259 141 1 Ľ. Horanská
09:00 - 11:00 Matematika I Cv NB 260 142 1 A. Maťašovský
09:00 - 11:00 Matematika I Cv NB 274 133 1 M. Šabo
09:00 - 11:00 Seminár z matematiky Cv NB 275 155 1 P. Viceník
11:00 - 12:00 Základy fuzzy systémov Lc NB 252 522 5 Z. Takáč
11:00 - 13:00 Matematika I Pr CH 12 101, 102, 103, 104, 141, 142, 191 1 T. Visnyai
11:00 - 13:00 Seminár z matematiky Cv NB 257 133 1 Ľ. Horanská
11:00 - 13:00 Matematika I Cv NB 259 154 1 M. Gall
11:00 - 13:00 Matematika I Cv NB 260 131 1 N. Krivoňáková
11:00 - 13:00 Matematika I Cv NB 261 151 1 S. Pavlíková
11:00 - 13:00 Seminár z matematiky Cv NB 275 156 1 A. Maťašovský
13:00 - 15:00 Technické prostriedky automatizácie Pr NB 641 422 4 M. Kalúz
14:00 - 16:00 Matematika I Pr CH 11 131, 132, 133 1 V. Baláž
14:00 - 16:00 Matematika I Pr CH 12 151, 152, 153, 154, 155, 156 1 M. Jasem
14:00 - 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 256 104 1 S. Pavlíková
14:00 - 16:00 Matematika I Cv NB 259 102 1 T. Visnyai
14:00 - 16:00 Matematika I Cv NB 260 191 1 N. Krivoňáková
14:00 - 16:00 Matematika I Cv NB 261 103 1 A. Maťašovský
15:00 - 16:00 Programovanie webových aplikácií Pr NB 638 422 4 Ľ. Čirka
16:00 - 18:00 Programovanie webových aplikácií Lc NB 638 422 4 Ľ. Čirka
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 - 09:00 Informačné technológie I Lc NB 252 490 4 Ľ. Čirka
08:00 - 10:00 Modelovanie v procesnom priemysle Lc NB 222 422 4 A. Vasičkaninová
08:00 - 10:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy ІІ Pr NB 641 522 5 M. Kvasnica
09:00 - 11:00 Informačné technológie II Lc NB 247 590 5 Ľ. Čirka
09:00 - 11:00 Matematika I Cv NB 261 104 1 M. Nehéz
10:00 - 12:00 Štatistika Pr NB 1132 291 2 N. Krivoňáková
10:00 - 12:00 Seminár z matematiky Cv NB 256 102 1 Ľ. Horanská
10:00 - 12:00 Matematika I Cv NB 259 101 1 Š. Boor
10:00 - 12:00 Matematika I Cv NB 260 132 1 P. Viceník
10:00 - 12:00 Technické prostriedky automatizácie Lc NB 639 422 4 M. Kalúz
10:00 - 12:00 Optimalizácia procesov a výrob Pr NB 641 522 5 M. Kvasnica
11:00 - 12:00 Aplikovaná štatistika Pr NB 252 555 5 Z. Takáč
11:00 - 13:00 Priemyselné riadiace systémy Pr NB 640 436, 536 4, 5 R. Valo
12:00 - 13:00 Aplikovaná štatistika Lc NB 252 555 5 Z. Takáč
12:00 - 14:00 Štatistika Lc NB 1132 291 2 N. Krivoňáková
12:00 - 14:00 Optimalizácia procesov a výrob Lc NB 638 522 5 M. Klaučo
13:00 - 15:00 Matematika I Cv NB 259 152 1 P. Viceník
13:00 - 15:00 Matematika I Cv NB 260 153 1 M. Gall
13:00 - 15:00 Matematika I Cv NB 275 155 1 Š. Boor
14:00 - 16:00 Základy Matlabu Lc NB 247 e-rozvrh 2 A. Vasičkaninová
14:00 - 16:00 Informatizácia a priemyselné informačné systémy ІІ Lc NB 638 522 5 J. Holaza
14:00 - 17:00 Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov Lc NB 639 391 3 R. Valo
15:00 - 17:00 Seminár z matematiky Cv NB 256 191 1 M. Jasem
15:00 - 17:00 Matematika I Cv NB 275 156 1 M. Nehéz
16:00 - 19:00 Projekt riadenia procesov Lc NB 638 522 5 M. Kalúz
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 - 10:00 Teória automatického riadenia І Pr NB 641 422 4 M. Fikar
09:00 - 11:00 Seminár z matematiky Cv NB 256 152 1 P. Viceník
09:00 - 11:00 Seminár z matematiky Cv NB 257 153 1 Š. Boor
09:00 - 11:00 Matematika I Cv NB 259 141 1 Ľ. Horanská
09:00 - 11:00 Seminár z matematiky Cv NB 261 151 1 S. Pavlíková
10:00 - 11:00 Štatistické a optimalizačné metódy Pr NB 252 537 5 Z. Takáč
10:00 - 12:00 Optimalizácia Pr NB 638 391 3 M. Kvasnica
10:00 - 12:00 Modelovanie v procesnom priemysle Pr NB 641 422 4 M. Bakošová
10:00 - 12:00 Modelovanie Pr NB 693 291 2 A. Mészáros
11:00 - 12:00 Numerická matematika Pr NB 1132 252, 253, 254, 255 2 Ľ. Horanská
11:00 - 13:00 Matematika I Pr CH 12 101, 102, 103, 104, 141, 142, 191 1 T. Visnyai
11:00 - 13:00 Základy Matlabu Lc NB 247 e-rozvrh 1, 2 Ľ. Čirka
11:00 - 13:00 Štatistické a optimalizačné metódy Lc NB 252 537 5 Z. Takáč
11:00 - 13:00 Matematika I Cv NB 259 154 1 M. Gall
11:00 - 13:00 Matematika I Cv NB 260 131 1 N. Krivoňáková
11:00 - 13:00 Matematika I Cv NB 261 151 1 S. Pavlíková
12:00 - 13:00 Numerická matematika Cv NB 1132 252, 253, 254, 255 2 Ľ. Horanská
12:00 - 14:00 Základy programovania v jazyku C Lc NB 638 291 2 M. Kvasnica, P. Bakaráč
13:00 - 14:00 Úvod do technológie XML Pr NB 641 391 3 M. Kvasnica
13:00 - 15:00 Vybrané kapitoly z matematiky Pr NB 606 422 4 S. Pavlíková
14:00 - 15:00 Úvod do technológie XML Lc NB 638 391 3 J. Holaza
14:00 - 16:00 Matematika I Pr CH 11 131, 132, 133 1 V. Baláž
14:00 - 16:00 Matematika I Pr CH 12 131, 132, 133, 151, 152, 153, 154, 155, 156 1 M. Jasem
14:00 - 16:00 Základy Matlabu Lc NB 222 e-rozvrh 1, 2 A. Vasičkaninová
14:00 - 16:00 Základy Matlabu Lc NB 247 e-rozvrh 1, 2 J. Oravec
14:00 - 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 256 141 1 M. Nehéz
14:00 - 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 257 142 1 T. Visnyai
14:00 - 16:00 Matematika I Cv NB 260 191 1 N. Krivoňáková
14:00 - 16:00 Matematika I Cv NB 261 103 1 A. Maťašovský
14:00 - 16:00 Seminár z matematiky Cv NB 276 101 1 Š. Boor
15:00 - 18:00 Teória automatického riadenia І Lc NB 638 422 4 R. Paulen
16:00 - 18:00 Základy Matlabu Lc NB 222 e-rozvrh 1, 2 A. Vasičkaninová
16:00 - 18:00 Základy Matlabu Lc NB 247 191, e-rozvrh 1, 2 J. Oravec
16:00 - 18:00 Základy Matlabu Lc NB 252 e-rozvrh 1, 2 Ľ. Čirka
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 - 10:00 Optimalizácia Lc NB 222 391 3 P. Bakaráč
08:00 - 10:00 Matematika I Cv NB 274 142 1 A. Maťašovský
08:00 - 10:00 Optimalizácia Lc NB 638 391 3 M. Klaučo
08:00 - 10:00 Základy sietí Lc NB 641 522 5 M. Fikar
08:00 - 11:00 Modelovanie Lc NB 247 291 2 A. Vasičkaninová
10:00 - 12:00 Seminár z matematiky Cv NB 260 103 1 T. Visnyai
10:00 - 12:00 Seminár z matematiky Cv NB 274 132 1 A. Maťašovský
10:00 - 12:00 Teória automatického riadenia ІІІ Pr NB 641 522 5 M. Fikar
11:00 - 13:00 Numerické metódy v Matlabe Cv NB 1132 422, 436, 437 4 Ľ. Horanská
11:00 - 13:00 Seminár z matematiky Cv NB 261 154 1 V. Baláž
11:00 - 13:00 Linux – základná automatizácia Lc NB 638 291 2 R. Valo
12:00 - 14:00 Matematika I Cv NB 257 156 1 M. Nehéz
12:00 - 14:00 Matematika I Cv NB 260 155 1 Š. Boor
13:00 - 15:00 Teória automatického riadenia ІІІ Lc NB 247 522 5 J. Oravec
13:00 - 15:00 Matematika I Cv NB 261 132 1 P. Viceník
13:00 - 15:00 Matematika I Cv NB 274 133 1 M. Šabo
13:00 - 15:00 Matematika I Cv NB 291 153 1 M. Gall
13:00 - 15:00 Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov Pr NB 693 391 3 M. Kalúz
14:00 - 16:00 Matematika I Cv NB 259 101 1 Š. Boor
14:00 - 16:00 Matematika I Cv NB 260 104 1 M. Nehéz
14:00 - 16:00 Operačné systémy Lc NB 638 291 2 R. Valo
15:00 - 17:00 Dynamika a riadenie procesov Pr NB 641 436 4 M. Bakošová
15:00 - 17:00 Riadenie technologických procesov Pr NB 641 e-rozvrh 4 M. Bakošová
16:00 - 18:00 Seminár z matematiky Cv NB 257 131 1 M. Nehéz
17:00 - 19:00 Riadenie technologických procesov Lc NB 247 e-rozvrh 4 A. Vasičkaninová
17:00 - 19:00 Dynamika a riadenie procesov Lc NB 247 436 4 A. Vasičkaninová
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
10:00 - 12:00 Matematika I Cv NB 259 102 1 T. Visnyai
10:00 - 12:00 Matematika I Cv NB 259 152 1 P. Viceník
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS