Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Výberové predmety
N422V0_4BVzdialené riadenie vnorených systémov0-0-2 kz2M. Kalúz
N422Z5_4BZáklady riadenia vnorených systémov0-0-2 kz2M. Kalúz
I. ročník bakalárskeho štúdia
Zimný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N4190_4BAnorganická chémia3-3-0 s7M. Koman
N424M3_4BMatematika I4-4-0 s9M. Jasem
43301_4BTechnická angličtina I0-2-0 z2M. Horáková
43403_4BTelesná výchova0-2-0 z1M. Bobrík
N424V1_4BVšeobecná ekonomická teória2-2-0 s5I. Bondareva
N423Z8_4BZáklady materiálových bilancií0-2-0 s2P. Steltenpohl
N422Z2_4BZáklady Matlabu0-0-2 kz2Ľ. Čirka
Výberové predmety
N424F0_4BFilozofia2-0-0 s2D. Špirko
N419S0_4BSeminár z chémie0-2-0 kz2A. Mašlejová
N427S0_4BSeminár z matematiky0-2-0 kz2S. Pavlíková
N424Z1_4BZáklady práva2-0-0 s2D. Špirko
I. ročník bakalárskeho štúdia
Letný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N424E3_4BEkonomika a manažment podniku2-2-0 s5M. Zatrochová
N428F2_4BFyzika I2-2-0 s5V. Lukeš
N424I0_4BInformatika0-0-2 kz2M. Nehéz
42213_4BInformatizácia a informačné systémy1-0-2 s3M. Fikar
41911_4BLaboratórne cvičenia z anorganickej chémie0-0-2 kz2B. Papánková
N428L1_4BLaboratórne cvičenia z fyziky0-0-2 kz2J. Annus
N424M2_4BMatematika II2-3-0 s6V. Baláž
43313_4BTechnická angličtina II0-2-0 s2M. Horáková
43404_4BTelesná výchova0-2-0 z1M. Bobrík
Výberové predmety
N422M0_4BMatlab - pokročilé techniky1-0-1 kz2M. Fikar
N428S1_4BSeminár z fyziky0-2-0 kz2V. Lukeš
N422Z3_4BZáklady elektrotechniky0-2-0 kz2R. Valo
N424Z7_4BZáklady finančnej gramotnosti1-1-0 kz2M. Zatrochová
II. ročník bakalárskeho štúdia
Zimný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N428F3_4BFyzika II2-2-0 s4P. Fedorko
N400F0_4BFyzikálna chémia I2-2-0 s4S. Biskupič
N421L10_4BLaboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I0-0-2 kz2E. Klein
N422O2_4BOperačné systémy0-0-2 kz2R. Valo
N414O5_4BOrganická chémia I2-2-0 s4Š. Marchalín
N427S4_4BŠtatistika2-0-2 s5Š. Varga
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422M1_4BModelovanie2-0-3 s6M. Bakošová
N424P4_4BPodnikové financie2-3-0 s6I. Bondareva
Výberové predmety
N422L0_4BLinux – základná automatizácia0-0-2 s2M. Fikar
N424P5_4BPersonálny manažment2-0-0 s2M. Zatrochová
N424P6_4BPrezentačné zručnosti1-1-0 s2D. Špirko
N424Z6_4BZáklady daňového systému1-1-0 kz2I. Bondareva
N422Z4_4BZáklady programovania v jazyku C0-0-2 s2M. Kvasnica
II. ročník bakalárskeho štúdia
Letný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N421F4_4BFyzikálna chémia II2-2-0 s4A. Gatial
421L3_4BLaboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie II0-0-2 kz2A. Gatial
42202_4BLaboratórne cvičenia z riadenia procesov0-0-2 kz2M. Bakošová
N414O6_4BOrganická chémia II2-2-0 s4P. Szolcsányi
N422R1_4BRiadenie procesov2-0-0 s2M. Bakošová
N422S1_4BSemestrálny projekt I0-0-3 kz5A. Vasičkaninová
N426U0_4BÚvod do biochémie2-0-0 s2Ľ. Varečka
N423U0_4BÚvod do bioprocesov2-0-2 s4M. Polakovič
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422P0_4BProgramovanie I2-0-2 s4M. Kvasnica
N424Z25_4BZáklady podnikania I2-2-0 s4M. Majerník
Výberové predmety
N424R0_4BRiadenie podnikov1-1-0 s2M. Majerník
43406_4BTelesná výchova0-2-0 z1M. Bobrík
N422W0_4BWebové technológie v automatizácii0-0-2 kz2Ľ. Čirka
III. ročník bakalárskeho štúdia
Zimný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N423C5_4BChemické a energetické inžinierstvo3-4-0 s6J. Dudáš
N418I0_4BInštrumentálne metódy analýzy2-2-0 s4E. Benická
N423L3_4BLaboratórne cvičenia z chemického a energetického inžinierstva0-0-1 kz1P. Timár
N418L10_4BLaboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy0-0-3 kz3A. Manová
N422O3_4BOptimalizácia2-0-2 s5M. Kvasnica
N422S2_4BSemestrálny projekt II0-0-3 kz5A. Vasičkaninová
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N422P1_4BProjektovanie informatizačných a riadiacich systémov2-0-3 s5M. Kvasnica
N424Z26_4BZáklady podnikania II2-3-0 s5M. Majerník
Výberové predmety
412C0_4BChemická a potravinárska technológia2-0-0 s2V. Danielik
N424E4_4BEtika a etiketa manažéra1-1-0 s2D. Špirko
N422U1_4BÚvod do technológie XML1-0-1 s2M. Kvasnica
N423Z5_4BZáklady biochemického inžinierstva2-0-2 s4V. Báleš
III. ročník bakalárskeho štúdia
Letný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N400B0_4BBakalárska práca0-0-10 s15M. Fikar
Povinne voliteľné predmety - 2 predmety
N422I3_4BIntegrované riadenie v procesnom priemysle2-0-3 s6M. Bakošová
N424M4_4BManažérstvo kvality1-2-0 s4M. Majerník
427P0_4BProgramovanie II1-0-2 s4M. Kvasnica
N424U0_4BÚčtovníctvo2-3-0 s6I. Bondareva
Výberové predmety
N424F1_4BFinančný manažment1-1-0 s2M. Zatrochová
43408_4BTelesná výchova0-2-0 z1M. Bobrík
N424Z27_4BZáklady obchodného a finančného práva1-1-0 s2D. Špirko

Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov:

A-B-C D
A: počet hodín prednášok
B:počet hodín seminárnych cvičení
C:iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:s- skúška
z- zápočet
kz- klasifikovaný zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS