Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

I. ročník inžinierskeho štúdia
Zimný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
N422O0_4IObjektovo orientované programovanie1-0-3 kz4M. Kvasnica
Povinné predmety
N422M0_4IModelovanie v procesnom priemysle2-2-0 s5M. Bakošová
N422P0_4IProgramovanie webových aplikácií1-0-2 s4M. Kvasnica
N400S1_4ISemestrálny projekt І0-0-4 kz4M. Fikar
422T2_4ITechnické prostriedky automatizácie2-0-2 s5M. Fikar
422T1_4ITeória automatického riadenia І2-0-3 s6M. Fikar
Výberové predmety
N427N0_4INumerické metódy v Matlabe0-2-0 s2M. Šabo
N434T0_4ITelesná výchova0-2-0 z1M. Bobrík
N427V0_4IVybrané kapitoly z matematiky0-2-0 s2S. Pavlíková
I. ročník inžinierskeho štúdia
Letný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N424F0_4IFinančný trh a podnikové financie1-1-0 s2M. Zatrochová
422I1_4IIdentifikácia2-0-2 s5M. Fikar
422I2_4IInformatizácia a priemyselné informačné systémy І1-0-3 s4M. Kvasnica
N423L0_4ILaboratórne cvičenia zo separačných, procesov0-0-1 kz1P. Timár
N400O0_4IOdborná prax0-0-120 z3M. Fikar
N400S2_4ISemestrálny projekt ІІ0-0-4 kz4M. Fikar
N423S0_4ISeparačné procesy2-3-0 s5M. Polakovič
422T3_4ITeória automatického riadenia ІІ2-0-3 s6M. Fikar
II. ročník inžinierskeho štúdia
Zimný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
422I3_4IInformatizácia a priemyselné informačné systémy ІІ2-0-2 s5M. Kvasnica
422O1_4IOptimalizácia procesov a výrob2-0-2 s5M. Kvasnica
N400P0_4IProjekt riadenia procesov0-0-3 kz4M. Fikar
N400S3_4ISemestrálny projekt ІІІ0-0-4 kz4M. Fikar
N422T0_4ITeória automatického riadenia ІІІ2-0-2 s5M. Fikar
Povinne voliteľné predmety - 1 predmet
N427A0_4IAnalýza a návrh informačných systémov2-1-0 s3Š. Varga
N427Z0_4IZáklady fuzzy systémov2-1-0 s3A. Kolesárová
Výberové predmety
N400B0_4IBezpečnostné inžinierstvo2-0-0 s2Ľ. Jelemenský
N424D0_4IDaňový systém2-0-0 s2I. Bondareva
N423N0_4INákladové inžinierstvo2-0-0 s2O. Mierka
N422P1_4IProjektové softvérové systémy0-2-0 s2M. Kvasnica
N400T0_4ITvorba vedeckých dokumentov0-2-0 s2M. Fikar
N422Z0_4IZáklady sietí0-0-2 kz2M. Fikar
II. ročník inžinierskeho štúdia
Letný semester
KódPredmetRozsahKredityGarant
Povinné predmety
N400D0_4IDiplomová práca0-0-20 s24M. Fikar
Povinne voliteľné predmety - 2 predmety
N422I0_4IInteligentné riadenie1-2-0 s3M. Bakošová
N422P2_4IPrediktívne riadenie1-2-0 s3M. Kvasnica
N422R0_4IRobustné riadenie1-2-0 s3M. Bakošová

Vysvetlivky ku kódovému vyjadreniu týždenného rozsahu hodín predmetov:

A-B-C D
A: počet hodín prednášok
B:počet hodín seminárnych cvičení
C:iné, počet hodín laboratórnych cvičení, špeciálnych laboratórnych cvičení, ročníkových alebo semestrálnych prác
D:s- skúška
z- zápočet
kz- klasifikovaný zápočet
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS