FCHPT
   
 
 
  31.08.2015 15:13:43
Informácie pre: uchádzačov študentov zamestnancov absolventov verejnosť

Informácie o: ústave oddeleni informatizácie a riadenia procesov oddeleni matematiky vede a výskume projektoch publikáciach spolupráci

Odkazy: AIS Black box Stránka fakulty Stránka univerzity IFAC SSKI control.IEEE.cz

doc. RNDr. Milan Jasem, CSc.

Pracovné zaradenie: Pedagogický pracovník
Oddelenie: Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť: NB 630
E-mail:
Telefón: +421 259 325 332
Fax: +421 252 495 177
Vedecká činnosť: Usporiadané algebraické systémy
Dostupnosť: Dostupnosť V práci

Publikácie

Kniha

 1. Jasem, M. – Kolesárová, A.: Matematika II, Zbierka úloh, Nakladateľstvo STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2012.
 2. Jasem, M. – Horanská, Ľ.: Matematika I, Zbierka úloh, STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava., 2009.

Kapitola alebo strany v knihe

 1. Jasem, M.: On extension of congruences to isometries in partially ordered groups, V ZAMAT 2014, Proceedings of Applied Mathematics and Informatics, Editor(i): A. Kolesárová, M. Nehéz, str. 65–70, 2014.

Článok v časopise

 1. Jasem, M.: A Cauchy completion of dually residuated lattice ordered semigroups. Journal of Applied Mathematics, č. 3, zv. 5, str. 15–23, 2012.
 2. Jasem, M.: On Isometries in GMV-Algebras. Mathematica Slovaca, č. 5, zv. 61, str. 827–833, 2011.
 3. Jasem, M.: Relatively uniform convergence in dually residuated lattice ordered semigroups. Journal of Applied Mathematics, č. 2, zv. 4, str. 77–83, 2011.
 4. Jasem, M.: Isometries and direct decompositions of pseudo MV-algebras. Mathematica Slovaca, zv. 57, str. 107–118, 2007.
 5. Jasem, M.: On ideals of lattice ordered monoids. Mathematica Bohemica, č. 132, str. 369–387, 2007.
 6. Jasem, M.: On Intrinsic Quasimetrics Preserving Maps on non-abelian Partially Ordered Groups. Mathematica Slovaca, zv. 54, str. 225–228, 2004.
 7. Jasem, M.: On Lattice-ordered Monoids. Discussiones Mathematicae, General Algebra and Applications, č. 2, zv. 23, str. 101–114, 2003.
 8. Jasem, M.: Intrinsic metric preserving maps on partially ordered groups. Algebra Universalis, č. 1, zv. 36, str. 135–140, 1996.
 9. Jasem, M.: Isometries in non-abelian multilattice groups. Mathematica Slovaca, č. 5, zv. 46, str. 491–496, 1996.
 10. Jasem, M.: Weak isometries and direct decompositions of partially ordered groups. Tatra Mountains Mathematical Publications, zv. 5, str. 131–142, 1995.
 11. Jasem, M.: Weak isometries in directed groups. Mathematica Slovaca, zv. 44, str. 39–43, 1994.
 12. Jasem, M.: On isometries in partially ordered groups. Mathematica Slovaca, č. 1, zv. 43, str. 21–29, 1993.
 13. Jasem, M.: Weak isometries and direct decompositions of dually residuated lattice ordered semigroups. Mathematica Slovaca, č. 2, zv. 43, str. 119–136, 1993.
 14. Jasem, M.: On weak isometries in multilattice groups. Mathematica Slovaca, č. 4, zv. 40, str. 337–340, 1990.
 15. Jasem, M.: On dilations and contractions in Riesz groups. Časopis pro pěstování matematiky, č. 2, zv. 115, str. 134–141, 1990.
 16. Jasem, M.: Pairs of partially ordered groups with the same convex subgroups. Mathematica Slovaca, č. 2, zv. 37, str. 173–189, 1987.
 17. Jasem, M.: Isometries in Riesz groups. Czechoslovak Mathematical Journal, zv. 36, str. 35–43, 1986.

Príspevok na konferencii

 1. Jasem, M.: On weak isometries in abelian directed groups. Editor(i): O. Šedivý, V. Švecová, D. Vallo, K. Vidermanová, V ACTA MATHEMATICA 17, UKF v Nitre, zv. 17, str. 63–68, 2014.
 2. Jasem, M.: On weak isometries and congruences in abelian directed groups. V Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics'14, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec, str. 55–64, 2014.
 3. Jasem, M.: A Cauchy completion of dually residuated lattice ordered semigroups. Editor(i): M. Kováčová, V Aplimat 2012, Faculty of Mechanical Engineering STU, zv. 11, str. 55–62, 2012.
 4. Jasem, M.: On Convergence with a Fixed Regulator in Riesz Groups. Editor(i): O. Šedivý, D. Vallo, K. Vidermanová, V ACTA MATHEMATICA 14, UKF v NITRE, zv. 14, str. 95–100, 2011.
 5. Jasem, M.: Relatively Uniform Convergence in Dually Residuated Lattice Ordered Semigroups. Editor(i): M. Kováčová, V Aplimat 2011, Faculty of Mechanical Engineering STU, zv. 10, str. 129–135, 2011.
 6. Jasem, M.: On convergence with a fixed regulator in dually residuated lattice ordered semigroups. Editor(i): D. Andrejsová, J. Hozman, V Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics'11, Technická univerzita v Liberci, str. 69–77, 2011.
 7. Jasem, M.: Relatively Uniform Convergence in Riesz Groups. Editor(i): M. Kováčová, V Aplimat 2010, STU, zv. 9, str. 57–61, 2010.
 8. Jasem, M.: A review of non-commutative mv-algebras. Editor(i): Fikar, M., Kolesárová, A., Bakošová, M., V Proceedings IAM 2007 - Workshop on Informatics, Automation and Mathematics, STU Press, str. 53–57, 2007.

Článok v kolekcii

 1. Jasem, M.: Weak relatively uniform convergence in dually residuated lattice ordered semigroups. V Contributions to general algebra, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt, zv. 20, str. 39–49, 2011.
 2. Jasem, M.: Weak relatively uniform convergence in Riesz groups. V Contributions to General Algebra 19, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt, str. 127–138, 2010.
 3. Jasem, M.: On Elements of Lattice Ordered Monoids. V Cotributions to General Algebra, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt, zv. 18, str. 87–95, 2007.
 4. Jasem, M.: On polars and Direct Decompositions of Lattice Ordered Monoids. V Contibutions to General Algebra, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt, zv. 16, str. 115–132, 2005.

Dizertačná práca

 1. Jasem, M.: On mappings preserving intrinsic metrics or quasimetrics in partially ordered algebraic systems. SvF STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, 2013.