Za zoznamy publikácií zodpovedajú ich autori. Kontaktujte ich, ak chcete kópiu niektorej z publikácií.

20 naposledy vložených publikácií

 1. A. Kolesárová – R. Mesiar – S. Saminger-Platz: Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern copulas. Editor(i): J. Medina et al., V Information Processing and Management of Uncertainty in Knowlwdge-Based Systems. Theory and Foundations, Part I, Communications in Computer and Information Science, Springer, zv. 853, str. 244–252, 2018.
 2. R. Mesiar – A. Kolesárová: k-maxitive aggregation functions. Fuzzy Sets and Systems, zv. 346, str. 127–137, 2018.
 3. V. BalážA. MaťašovskýT. Visnyai: On the uniform convergence of function series. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 13–14, 2018.
 4. M. Jasem: On properties of weak isometries in directed groups. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 38–38, 2018.
 5. P. Viceník: The construction of triangular conorms by means of additive generators. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 66–66, 2018.
 6. M. Gall: Teaching mathematics using STACK in Moodle. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 30–31, 2018.
 7. P. BakaráčJ. HolazaM. KlaučoM. Kalúz – J. Löfberg – M. Kvasnica: Explicit MPC based on Approximate Dynamic Programming. V European Control Conference 2018, Limassol, Cyprus, 2018.
 8. Ľ. HoranskáZ. Takáč: Relations between classes of k-Choquet integrals. Editor(i): Miroslav Hrubý, Pavlína Račková, V Matematika, informační technologie a aplikované vedy (MITAV 2018), Univerzita obrany v Brne, str. 33–34, 2018.
 9. K. Bányi: Automatická pasterizačná linka. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 10. A. Morozov: Robotická optimalizácia. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 11. R. Kohút: Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 12. S. Hrstka: Využitie strojového učenia a umelej inteligencie na odhad procesných veličín. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 13. L. Galčíková: Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 14. B. Bačíková: Tvorba dynamických webových stránok. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 15. M. Slávik: Návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 16. K. Fedorová: Robotická optimalizácia. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
 17. J. Števek – M. KvasnicaM. Fikar – A. Gomola: A Parametric Programming Approach to Automated Integrated Circuit Design. IEEE Transactions on Control Systems Technology, č. 4, zv. 26, str. 1180–1191, 2018.
 18. J. OravecM. Bakošová – L. Hanulová – A. Mészáros: Multivariable Robust Model Predictive Control of a Laboratory Chemical Reactor. Editor(i): Anton Friedl, Jiří J. Klemeš, Stefan Radl, Petar S. Varbanov, Thomas Wallek, V 28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 28, str. 961–966, 2018.
 19. I. Mutlu – J. Oravec – F. Schrödel – R. Vosswinkel – M. Bakošová – M. T. Söylemez: Robust Model Predictive Control Based on Stabilizing Parameter Space Calculus. V European Control Conference 2018, Limassol, Cyprus, str. 206–212, 2018.
 20. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Flexy: An Open-source Device for Control Education. Editor(i): Cardoso, A., V 13th APCA International Conference on Automatic Control and Soft Computing, Nova Gráfica, Univesrity of the Azores, Ponta Delgada, Portugal, str. 37–42, 2018.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS