Examples from virtual programming lab module for Moodle. This module automates computer language assignment submissions.

This course provides some demonstration quizzes for the STACK question type.

Toto je kópia kurzu Systémy LMS pre vzdelávanie, ktorá je vytvorená pre verziu Moodle 1.9 a nie je už aktualizovaná.

Toto je kópia kurzu Systémy LMS pre vzdelávanie, ktorá je vytvorená pre verziu Moodle 1.5 a bude aktualizovaná len občas.


An introduction to online learning for students.

A course to introduce Moodle features and course interaction.


Tento kury bude výhradne určený pre odborné semináre na tému
E-learning
Tento kurz obsahuje informácie pre učiteľov používajúcich LMS Moodle. Je v angličtine. Je prebraný z inej univerzity, takže niektoré témy nie sú úplne totožné s inštaláciou u nás. Obsahuje podrobný opis ovládania Moodle, výukové videá, vysvetlenie najdôležitejších aktivít a blokov.
Tento kurz je mieneny ako navod na pouzivanie Moodle. Je v anglictine.
Tento kurs pomocí příkladů předvádí, co Moodle umí ve všech hlavních druzích aktivit a typech obsahu. To vše Moodle nabízí ve snadno dostupné podobě. Plné demo pro učitele nebo administrátory najdete na demo.moodle.com. Nové vlastnosti dalších verzí Moodle najdete na test.moodle.com.