Súťaž pre študentov stredných škôl.

V prípade záujmu o súťaž je potrebné sa prihlásiť a vytvoriť si svoje konto v Moodle-i.

Testovanie vedomostí Cisco

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pedagogických pracovníkov v oblasti integrácie ohrozených skupín detí a mládeže. Kliknite na ProIntegra kurz vľavo a kurz sa otvorí.