Vytvorenie konta a prihlásenie do kurzu - animácia

Flash prezentácia objasňujúca vo viacerých krokoch vytvorenie konta a prihlásenie sa do kurzu v Moodle