Autor(i):Jelemenský, M. [40%] – Paulen, R. [40%] – Fikar, M. [10%] – Kovacs, Z. [10%]
Názov:Multi-objective optimal control of ultrafiltration/diafiltration processes
Multi-objective optimal control of ultrafiltration/diafiltration processes
Názov knihy:Proceedings of the 12th European Control Conference
Rok:2013
Strany:3384–3389
Adresa:Zurich, Switzerland
Jazyk:Angličtina
Anotácia:
ISBN:978-3-9524173-4-8
 
Kategória publikácie:AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:Automatizácia a riadenie
Oddelenie:OIaRP
Vložil/Upravil:prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Posledná úprava:22.07.2013 10:08
 
Plný text:1426.pdf (161.04 kB)
 
BIBTEX:@inproceedings{uiam1426,
author = {Jelemensk\'y, M. and Paulen, R. and Fikar, M. and Kovacs, Z.},
title = {Multi-objective optimal control of ultrafiltration/diafiltration processes},
booktitle = {Proceedings of the 12th European Control Conference},
year = {2013},
pages = {3384-3389},
address = {Zurich, Switzerland},
language = {Angli\v{c}tina},
url = {http://www.kirp.chtf.stuba.sk/publication_info.php?id_pub=1426}
}