9.11.2017, FCHPT STU v Bratislave

20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

 

 

 

 

 

 

Chémia a technológie pre život

Dňa 10. 5. 2018 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutoční ​"sekcia Jazykov" 20. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou.

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov budú zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom. Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy a odoslania príspevkov nájdete v časti informácie pre autorov.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 7. apríla 2018
  • odovzdanie príspevkov a registrácia:  do 30. apríla 2018  do 9. mája 2018
  • konanie konferencie: 10. mája 2018

Garant konferencie:

doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Programový výbor:

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., predseda
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Mgr. Magdaléna Horáková
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

Ing. Michal Horňáček, PhD., predseda organizačného výboru, ropa, katalýza a petrochémia
doc. Ing. Pavel Ačai, CSc., chemické a biochemické inžinierstvo
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Patrik Body, potravinárska a kozmetická technológia​
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Ivana Gálisová, technológie polymérnych materiálov
Ing. Anna Grenčíková, environmentálne inžinierstvo​
Ing. Katarína Haberová, polygrafia a fotochémia
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., technológie anorganických materiálov
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Ing. Veronika Kazimírová, biochemická technológia​
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD., biochémia a mikrobiológia​
Ing. Emília Kubiňáková​, anorganická technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Michael Kenneth Lawson, PhD.​, jazyky
Ing. Veronika Májová, drevo, celulóza a papier
Ing. Silvia Mošovská, PhD., výživa a hodnotenie kvality potravín​
Ing. Juraj Oravec, PhD.
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., organická chémia​
Ing. Petra Szabová, environmentálne inžinierstvo​
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia​
Ing. Veronika Uríčková, PhD., analytická chémia
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD., riadenie procesov
Ing. Mária Vrábelová, jazyky