FCHPT PROCESS CONTROL 2015
   
 
 
  21.12.2014 07:05:54
Informácie pre: uchádzačov študentov zamestnancov absolventov verejnosť

Informácie o: ústave oddeleni informatizácie a riadenia procesov oddeleni matematiky vede a výskume projektoch publikáciach spolupráci

Odkazy: AIS Black box Stránka fakulty Stránka univerzity IFAC SSKI control.IEEE.cz

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Pracovné zaradenie: Riaditeľ ústavu
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť: NB 675
E-mail:
Webová stránka: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/~fikar
Telefón: +421 259 325 367, +421 918 674 354
Fax: +421 259 325 340
ICQ: 229492641
Skype: miroslav.fikar
Dostupnosť: Dostupnosť Víkend   [ viac ... ]


AIM - Bakalársky študijný program
AI - Inžiniersky študijný program
MOODLE - elearning
WebLab-Deusto
8th IFAC Symposium on Robust Control Design

Odborné semináre
Prediktívne riadenie