Pracovné zaradenie:
Riaditeľ ústavu
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 675
eMail:
Webová stránka:
http://www.kirp.chtf.stuba.sk/~fikar
Telefón:
+421 259 325 367, +421 918 674 354
Fax:
+421 259 325 340
ICQ:
229492641
Skype:
miroslav.fikar
Dostupnosť:
V práci

Prehľad predmetov

I. ročník bakalárskeho štúdia
Zimný semester
Letný semester
II. ročník bakalárskeho štúdia
Letný semester
III. ročník bakalárskeho štúdia
Zimný semester
Letný semester
I. ročník inžinierskeho štúdia
Letný semester
II. ročník inžinierskeho štúdia
Zimný semester

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS