Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 663
eMail:
Webová stránka:
http://www.kirp.chtf.stuba.sk/~ingole
Telefón:
+421 259 325 345
Fax:
+421 259 325 340
Skype:
dingole21
Vedecká činnosť:
Predictive Control with the model, embedded system, process control
Dostupnosť:
Víkend

Publikácie

Príspevok na konferencii

 1. S. Dani – D. Sonawane – D. Ingole – S. Patil: Performance Evaluation of PID, LQR and MPC for DC Motor Speed Control. Editor(i): Chanakya Jha, V 2nd International Conference for Convergence in Technology, Pune, India, IEEE, Pune, str. 1–7, 2017.
 2. D. Ingole – J. Drgoňa – M. KalúzM. KlaučoM. BakošováM. Kvasnica: Model Predictive Control of a Combined Electrolyzer-Fuel Cell Educational Pilot Plant. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 147–154, 2017.
 3. D. Ingole – J. Drgoňa – M. Kvasnica: Offset-Free Hybrid Model Predictive Control of Bispectral Index in Anesthesia. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 422–427, 2017.
 4. D. Ingole – M. Kvasnica – H. De Silva – J. Gustafson: Reducing Memory Footprints in Explicit Model Predictive Control using Universal Numbers. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 12100–12105, 2017.
 5. D. Ingole – J. Drgoňa – M. KalúzM. KlaučoM. BakošováM. Kvasnica: Explicit Model Predictive Control of a Fuel Cell. V The European Conference on Computational Optimization, Leuven, Belgium, zv. 4, 2016.
 6. A. Sharma – J. Drgoňa – D. Ingole – J. HolazaR. Valo – S. Koniar – M. Kvasnica: Teaching Classical and Advanced Control of Binary Distillation Column. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 348–353, 2016.
 7. D. Ingole – J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica: FPGA-Based Explicit Model Predictive Control for Closed-Loop Control of Intravenous Anesthesia. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 42–47, 2015.
 8. D. Ingole – M. Kvasnica: FPGA Implementation of Explicit Model Predictive Control for Closed Loop Control of Depth of Anesthesia. V Preprints of the 5th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, str. 484–489, 2015.
 9. M. KvasnicaJ. Holaza – B. Takács – D. Ingole: Design and Verification of Low-Complexity Explicit MPC Controllers in MPT3. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2600–2605, 2015.
 10. M. Kvasnica – B. Takács – J. Holaza – D. Ingole: Reachability Analysis and Control Synthesis for Uncertain Linear Systems in MPT. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 302–307, 2015.

Dizertačná práca

 1. D. Ingole: Embedded Implementation of Explicit Model Predictive Control. IAM FCHPT STU in Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2017.

Rôzne

 1. M. KvasnicaJ. Holaza – B. Takács – D. Ingole: Design and Verification of Low-Complexity Explicit MPC Controllers in MPT3 (Extended version). 2015.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS