Hádanka z akvária

V akváriu je 200 rýb a 99% z nich je červených. Koľko červených rýb je potrebné z akvária odobrať, aby ich tam bolo presne 98% z celkového počtu?…

A Letter from England

A letter from our collegue, Deepak Ingole, from England ... Hello Friends, I am Deepak Ingole, PhD student at Institute of Information Engineering, Automation, and Mathematics, FCFT, STU in Bratislava. I have started my PhD in October 2014 under EU’s Marie Curie Initial Training Networks (ITN) project – Training in Embedded…

Ja vs UniSim Design (part 3)

Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa som sa pustila do novej práce, ktorá súvisí s riadením modelu rektifikačnej kolóny pomocou APC regulátora v prostredí UniSim Design. Riadenie rôznych chemicko-technologických procesov a jeho matematické modelovanie má viaceré výhody. Medzi hlavné patrí bezpečnosť výrobnej prevádzky, nakoľko pomocou simulácií možno v praxi predchádzať vzniku…

Artificial intelligence: "Zoom Enhance"

Long before it become real, the "Zoom Enhancement" was entirely the domain of tough looking detectives from the hollywood movies. But not anymore, Google Brain has devised some new software that can create detailed images from tiny, pixelated source images. First, take a look at the following image. The left…