Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Vedecko-výskumný pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 695
eMail:
Webová stránka:
http://www.kirp.chtf.stuba.sk/~paulen
Telefón:
+421 259 325 730
Fax:
+421 259 325 340
Skype:
radopaulen
Vedecká činnosť:
dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, garantovaný odhad parametrov, odhad parametrov, prediktívne riadenie
Dostupnosť:
V práci


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS